ReadyPlanet.com
ช่างกระจกภูเก็ต
ประตูกระจกอลูมิเนียมภูเก็ต
กระจกเทมเปอร์ภูเก็ต
กระจก-อลูมิอเนียม กั้น สำนักงาน
อลูมิเนียม-กระจก กรอบโค้ง
งานต่อเติม กระจก อลูมิเนียม
งานกั้นผนัง-ออกแบบกระจก+อลูมิเนียม
งานรื้อถอน- ย้ายกระจก กรอบอลูมิเนียม
งานกระจกชั้นวางของ-ตู้โชว์
กระจก-อลูมิอเนียม กั้นทำ Office
dot
Newsletter

dot


ช่างกระจกภูเก็ต ร้านกระจก อลูมิเนียม มุ้งลวด ถลางภูเก็ต AluMax Phuket ออกแบบ ติดตั้ง ทำ บานประตู หน้าต่าง บานเลื่อน บานแขวน บานสวิง บานกระทุ้ง บานเปิด ย้าย รื้อถอน กรอบอลูมิเนียม กระจกเท็มเปอร์ กระจกใส กระจกเงา กระจกฝ้า อาคาร บ้าน สำนักงาน เรือ ห้อ

ช่างกระจกภูเก็ต ( Phuket Glazier ) ช่างรับเหมางานติดตั้งกระจก-ทำอลูมิเนียม ( Glass technician ) งานมุ้งลวด ( Mosquito Screen ) ช่างทำบานมุ้งลวดประตู หน้าต่าง

AluMax Pro Phuket บริการ งานวงกบ กรอบอลูมิเนียม งานกระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) กระจกใส กระจกเงา กระจกฝ้า

ช่างกระจกภูเก็ต

  งานประตูกระจกอลูมิเนียม ประตูบานเลื่อน ประตูบานแขวน ประตูบานเปิด , หน้าต่างบานเลื่อน บานกระทุ้ง บาน งานกระจกวางบนโต๊ะอาหาร งานมุ้งลวด บานมุ้งลวดประตู มุ้งลวดหน้าต่าง บานเลื่อน บานเปิด บานติดตาย 

 ช่างกระจกภูเก็ต    ช่างกระจก

     งานกั้นผนังกระจกเพื่อลดพื้นที่ สำหรับการติดตั้งแอร์ หรือเพื่อความเป็นสัดส่วน ในบ้าน office สำนักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์  

    งานซ่อมแซม ซ่อมบำรุง เปลี่ยนแปลง ย้าย รื้อถอน กระจก อลูมิเมียม ปรับบานประตู เปลี่ยนโช๊คประตู บานเปิด หน้าต่าง อาคาร บ้าน สำนักงาน เรือ ห้องน้ำ ออกแบบ ย้าย รื้อถอน 

  

ช่างกระจกภูเก็ต

 สอบถาม งานกระจก อลูมิเนียมภูเก็ต AluMaxPro

ช่างกระจกภูเก็ต โทร : 085 522 8000

Line id : alumax

ช่างกระจกภูเก็ต       ช่างกระจกภูเก็ต

งานกระจก งานอลูมิเนียม icon

 บริการ ติดตั้งกระจก อลูมินียมภูเก็ต โดยช่างกระจกภูเก็ตชำนาญกว่า 10 ปี  กรอบบานอลูมิเนียม บานประตู บานหน้าต่าง บานสไลด์ บานเลื่อน บานเปิด บานสวิง บานกระทุ้ง 

ช่างกระจกอลูมิเนียมภูเก็ต รับออกแบบ ติดตั้ง ย้าย รื้อถอน  Phuket Glass Aluminum Frame ; Installed,change,remove ต้อง AluMax Phuket   

โทร 085 522 8000 , Line id : alumax

ตัวอย่างงานประตูบานเปิด

ร้านกระจกภูเก็ต   ร้านกระจกภูเก็ต    ช่างกระจกภูเก็ต
 
ตัวอย่างงานหน้าต่างบานเลื่อน
 
ร้านกระจกภูเก็ต    ช่างกระจกภูเก็ต   ช่างกระจกภูเก็ต
 
ช่างกระจกภูเก็ต   
 
งานติดตั้งชุดกระจกกรอบอลูมิเนียมหน้าสำนักงาน
 
ร้านกระจกภูเก็ต   ช่างกระจกภูเก็ต
 
ตัวอย่างงานกั้นผนัง สำนักงาน
 
ร้านกระจกภูเก็ต    ช่างกระจกภูเก็ต   ช่างกระจกภูเก็ต
 
ตัวอย่างงานปรับปรุงต่อเติมกั้นกระจกกรอบอลูมิเนียม
 
ช่างกระจกภูเก็ต   ร้านกระจกภูเก็ต
ช่างกระจกภูเก็ต      ร้านกระจกภูเก็ต
 
 
ช่างกระจกภูเก็ต       ร้านกระจกภูเก็ต   ร้านกระจกภูเก็ต
 
ตัวอย่างงานติดตั้งกระจกบานเปลือย หรือ งานออกแบบติดตั้งงานกระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass Installation)
 
 
ช่างกระจกภูเก็ต  ร้านกระจกภูเก็ต  ช่างกระจกภูเก็ต
 

 สอบถาม งานกระจก อลูมิเนียมภูเก็ต AluMaxPro

ช่างกระจกภูเก็ต โทร : 085 522 8000

Line id : alumax