ReadyPlanet.com
ช่างกระจกภูเก็ต
ประตูกระจกอลูมิเนียมภูเก็ต
กระจกเทมเปอร์ภูเก็ต
กระจก-อลูมิอเนียม กั้น สำนักงาน
อลูมิเนียม-กระจก กรอบโค้ง
งานต่อเติม กระจก อลูมิเนียม
งานกั้นผนัง-ออกแบบกระจก+อลูมิเนียม
งานรื้อถอน- ย้ายกระจก กรอบอลูมิเนียม
งานกระจกชั้นวางของ-ตู้โชว์
กระจก-อลูมิอเนียม กั้นทำ Office
dot
Newsletter

dot


กระจกเทมปอร์-กระจกบานเปลือย

กระจกเทมปอร์-กระจกบานเปลือย Tempered Glass 

   กระจกนิรภัย เทมเปอร์ (Tempered Glass หรือ T/P ) หรือที่เรียกทั่วไปว่า กระจกอบ เป็นกระจกที่นิยมใช้เป็นกระจกนิรภัย เพราะเมื่อกระจกเทมเปอร์(Tempered Glass) แตก มันจะไม่แตกเป็นแผ่นใหญ่ๆ แต่แตกเป็นเกล็ดเล็ก และไม่มีคมจึงเกิดอันตรายน้อย ซึ่งต่างจากการแตกของกระจกธรรมดาทั่วไปที่แตกเป็นชิ้นๆ แหลมคมทำให้เป็นอันตรายได้มากกว่ากระจกเทมเปอร์(Tempered Glass)มาก นอกจากนี้แล้วกระจกเทมเปอร์ยังมีความแข็งกว่ากระจกธรรมดาหลายเท่าตัวเลยนะครับ

 

 โทร : 085 522 8000  ,  Line id : alumax

กระจกเทมเปอร์ภูเก็ต

ร้านกระจกภูเก็ต

 

ช่างกระจกภูเก็ต 

 

ร้านกระจกภูเก็ต

กระจกเทมเปอร์ภูเก็ต

 งานบริการ กระจก-อลูมิเนียม ช่างกระจกภูเก็ต งานอลูมิเนียม AluMaxPro Phuket

 

 

โทร 085 522 8000 , Line id : alumaxชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด